آموزشگاه موسیقی غرب تهران - ساز سه تار

15 فروردین 1401
8:53 AM
آموزشگاه موسیقی غرب تهران - ساز سه تار

از جمله سازهای اصیل ایرانی ساز سه تار است . و به شکل و شمایل این ستار کنونی در جاهای دیگر مناطق جغرافیایی غرب آسیا دیده نمی شود .

سه تار در گذشته به سه سیم معروف بود به دلیل اینکه نیاز به بهتر شدن صدادهی بود به دست درویش مشتاق سیم چهارمی به آن اضافه شد .

شکل ظاهری این نوع ساز مثل تار است و تفاوت ان در این است که شکم آن یک قسمتی ، بصورت گلابی و کوچکتر است .

سه تار هم خانواده با سازهای مثل دوتار و تنبور می باشد و به تار نیز نزدیک تر است امروزه در ایران استفاده از سه تار بسیار زیاد است و بیشتر برای تک نوازی استفاده می شود این نوع ساز در هر دستگاهی یک کوک ویژه ای دارد .

بهترین آموزشگاه موسیقی تهران

در آموزشگاه ها نوازندگان سه تار برای نواختن این ساز در حالت نشسته یا روی زمین یا روی صندلی نشسته و کاسه ساز را بصورت مورب و با زاویه ۴۵درجه روی ران راست قرار داده و با سر انگشتانشان دست چپ روی دستان روی دسته سه تار حرکت می کنند و با انگشت اشاره دست راست خود به سیم ها ضربه می زنند .

اجزای سه تار در آموزشگاه موسیقی غرب تهران

1 - سیم ها

2 - کاسه

3 - صفحه

4 - دسته

5 - خرک

6 - سیم گیر

7 - شیطانک

8 - گوشی

9 - پرده

 

نظرات

captcha