آموزشگاه موسیقی صادقیه - آموزشگاه موسیقی دبیرزاده

18 بهمن 1400
9:36 AM
آموزشگاه موسیقی صادقیه - آموزشگاه موسیقی دبیرزاده

مژده به علاقه مندان سازهای هنگ درام ، کالیمبا ، چنگ رومی و ملودیکا ، چندیست که ثبت نام برای این سازهای خاص؛  در آموزشگاه موسیقی دلشدگان « خواهران دبیرزاده » توسط مدرسین مجرب ، شروع شده است

نظرات

captcha